Köpa och sälja lastpallar

25 februari 2021
patrick_pettersson

Lastpallen är en genialisk uppfinning som kom till för att underlätta och effektivisera transporten av gods. Lastpallen fick sitt genombrott under andra världskriget och användes då främst av USA för att transportera krigsmateriel. Sverige följde strax efter och valde att som första land standardisera måtten, vilket ledde till att övriga Europa följde efter och så småningom föddes Europapallen.

Genom att använda samma mått och standardisera lastpallen kunde man effektivisera transporterna med järnväg över hela Europa, och även enkelt skicka gods mellan olika länder. Lastpallens mått anpassades efter godstågen så att minsta lilla utrymme kunde tas tillvara.

Tack vare det lilla utrymmet under pallen kunde man också enkelt lasta och lossa med hjälp av en vanlig gaffeltruck. Detta har inneburit att lastpallen också används vid transporter med lastbil, men även med containertransporter på lastfartyg.

 

 

Olika typer av lastpallar

Lastpallen finns också i andra mått än EU-pallen, även om det är den vanligaste. Det går även att specialbeställa lastpallar och få dem tillverkade efter de mått som passar godset eller verksamheten bäst. Även kvaliteten på pallarna kan variera och det finns både engångspallar och pallar av bättre trä som är gjorda för att kunna användas många gånger. Detta innebär att man kan sälja lastpallar när man inte längre behöver dem.

Det finns särskilda företag som är specialiserade på att sälja och köpa lastpallar, och som även säljer olika tillbehör som pallkragar, wellhuvar, krympfilm och spännband med mera.

Genom att köpa begagnade lastpallar kan man komma ner i kostnad rejält. Men det är viktigt att man vänder sig till ett seriöst företag som noga kvalitetssäkrar och kontrollerar de begagnade pallarna. När man väljer lastpall till sitt gods utgår man först och främst efter godsets vikt och storlek. Men också vad för slags gods det är och om det ska transporteras ut i Europa.

Fler nyheter